Zombie World Z

qua GameAZ
0 bình luận

Zombie World Z  là một trong những trò chơi tiên phong kết hợp Metaverse và công nghệ thực tế ảo (VR) trên nền tảng BSC. Sau khi phát triển thành phiên bản 3D trò chơi này đã trở nên rất thành công và có hàng triệu lượt tải trên thị trường.

Cộng đồng

  • Trang web:  https://zombieworldz.io
  • Fanpage Facebook:  https://www.facebook.com/zombieworldz
  • Twitter:  https://twitter.com/ZWZ_Official
  • Channel:  https://t.me/zombieworldz
  • Telegram:  https://t.me/zombieworldz_official
  • Discord:  https://discord.gg/zombieworldz
  • Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCVnNCBZu0e3qGyJI-PwDVHg
  • Tiktok:  https://www.tiktok.com/@zombieworldz.official

Thông tin trò chơi

Tình trạng phát triển:alpha

Để lại một bình luận