StarShark

qua GameAZ
0 bình luận

Star Sharks sẽ tương tự với người đàn anh đi trước Axie Infinity với lối chơi chiến thuật giống nhau, Star Sharks sẽ có chia ra những loại cá mập khác nhau bao gồm: Tiger, Crocodile, Godzilla, Coryx, Rock, Whale. Mỗi loại cá mập sẽ có đặc trưng khác nhau về chỉ số và sức mạnh

Cộng đồng 

Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về Star Sharks thông qua:

Thông tin trò chơi

Nền tảng:
Thể loại:
Tình trạng phát triển:alpha

Để lại một bình luận