Planet Sandbox

qua GameAZ
0 bình luận

Planet Sandbox là dự án Game Blockchain được xây dựng trên Binance Smart Chain góc nhìn thứ ba có kết hợp lối chơi bắn súng lấy cảm hứng từ PUBG nhưng được nâng cấp và phát triển rộng hơn về tính năng tùy chỉnh vùng đất Sandbox với các vật phẩm NFT cho người chơi xây dựng vô hạn và khả năng thiết kế chế độ trò chơi cho những người khác tham gia vào chơi.

Cộng đồng:

  • Website: https://planetsandbox.io
  • Twitter: https://twitter.com/planetsandbox
  • Telegram: https://t.me/planetsandbox
  • Telegram Announcement: https://t.me/planetsandbox_ann
  • Discord: https://discord.gg/zwpC6EAatV
  • Medium: https://planetsandbox.medium.com
  • Youtube: https://www.youtube.com/c/PlanetSandboxOfficial
  • Tiktok: https://www.tiktok.com/@planetsandbox
  • Whitepapers: https://docs.planetsandbox.io/introduction/about-planet-sandbox
  • Pitchdesk: https://docsend.com/view/qavpsiaesfvae534


Để lại một bình luận