Mones

qua GameAZ
0 bình luận

Mones là một trong những tựa game nhập vai được phát triển trên hệ sinh thái của Avalanche. Game được phát triển theo hướng chiến thuật xây dựng đội hình tăng sức mạnh cũng như khắc chế để giành chiến thắng trong game.

Cộng đồng: 

  • Whitepaper: whitepaper.mones.io
  • Facebook: facebook.com/monesgames
  • Medium: monesnfts.medium.com
  • Telegram: t.me/mones_chat
  • Nhóm Telegram: t.me/mones_chat
  • Discord: discord.com/monesnfts
  • Reddit: reddit.com/user/MonesNFTs
  • Youtube: youtube.com/c/MonesNFTs

Thông tin trò chơi

Nền tảng:
Trang mạng:
Tình trạng phát triển:development

Để lại một bình luận