HappyLand

qua GameAZ
0 bình luận

HappyLand là một trò chơi dựa trên blockchain lấy cảm hứng từ vùng nông thôn Texas. Người chơi trong HappyLand sẽ đóng vai những người nông dân thực tế và có thể chăn nuôi gia súc và làm việc trên tài sản của họ. Ngoài ra, Người chơi trong metaverse HappyLand sẽ có khả năng kiếm tiền thực sự vô hạn.

Cộng đồng

Thông tin trò chơi

Nền tảng:
Thể loại:
Tình trạng phát triển:development

Để lại một bình luận