Duelist King

qua Quyet Truong
0 bình luận

Duelist King là một nền tảng game card NFT. Theo đó, tất cả các quyết định từ việc phát hành thẻ, phân phối và phân bổ tiền thu được từ game đều tuân theo cơ chế phi tập trung trên blockchain để mang đến tính công bằng, minh bạch và lợi ích tốt nhất cho cộng đồng

Cộng đồng

Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về Aspo World thông qua:


You may also like

Để lại một bình luận