Crabada

qua GameAZ
0 bình luận

Crabada là một dự án Game NFT được tạo ra trên hệ sinh thái Avalanche. Mô hình Game Play to Earn đang là lĩnh vực kinh doanh lớn trên Blockchain với nhiều cơ hội không thể bỏ qua. Hệ sinh thái Avalanche hiện đang thu hút ngày càng nhiều các dự án tiềm năng với mức phí thấp và giao dịch nhanh chóng nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng Layer-1 và Crabada là dự án Game đầu tiên trên hệ sinh thái này.

Cộng Đồng

  • Website: https://www.crabada.com/
  • Telegram Ann: https://t.me/crabadaannouncements
  • Telegram Group: https://t.me/playcrabada
  • Twitter: https://twitter.com/PlayCrabada
  • Discord: https://discord.gg/W5aVKThH

Thông tin trò chơi

Nền tảng:
Tình trạng phát triển:live

Để lại một bình luận